CHUYỆN HUYNH ĐOÀN

Sốc

Tôi thật sự bị “ Sốc” khi liên tiếp phải đối diện với bảy cảnh ra đi xem chừng quá vội vàng bi thương như thế này…, thiết tưởng bản thân mình cũng gần như sắp đến ngày tàn…

Đọc thêm

Nâng dậy người lầm lỗi

Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Dũng đồng thời cầu xin Chúa ban cho ngày càng có nhiều mục tử nhân lành, biết quên mình để đi tìm chiên, lo cho chiên và biết thao thức vì chiên, hầu  dẫn đưa chúng đến uống nước nơi dòng suối yêu thương của Chúa.

Đọc thêm