TRANG THƠ

Đời sống và những cuộc gặp gỡ

Đời sống và những cuộc gặp gỡ

Trong những cuộc gặp gỡ đó; có những cuộc gặp gỡ mang lại sự tốt lành, niềm vui, lợi ích. Song lại có những cuộc gặp gỡ vô bổ, thậm chí mang đến những thiệt hại, khổ đau. Có rất nhiều những chứng cứ, nhưng chỉ xin nêu ra đây vài sự việc điển hình;

Đọc thêm