TRANG THƠ

Mùa Chay 2019

Con sấp hồn ghi lấy tình thương xót / Xiết hồng ân bao bọc kiếp vong thân, / Xin sám hối dù vấp ngã muôn lần / Quỳ dưới thác máu tình chân Thập Tự.

Đọc thêm