TRANG THƠ

Trang thơ: Vội …

Bỗng một ngày con bàng hoàng tỉnh giấc / Khi tiền tài, danh vọng vỗ cánh bay / Con hối hận nghĩ đến những tháng ngày / Sống bất nghĩa và quên đi tình Chúa.  

Đọc thêm