THÁNH CA

Clips: Các bài hát về Thánh Martinô

Khi còn sống trên dương gian, Thánh Martinô được mọi người trìu mến tặng cho biệt hiệu : “Thầy da đen có tấm lòng vàng”. Quả thế, thánh Martinô có lòng yêu thương những người nghèo khổ, đói rách, thiếu thốn, bệnh tật rất đặc biệt.

Đọc thêm