Video bài hát: Thế giới một niềm đau

Em ơi, em có nghe gì không? Ngoài kia đường phố vắng, từng đường phố không người, từng đường phố hoang tàn. Chưa bao giờ ta thấy, chưa bao giờ ta thấy đời tắt nụ cười… Em ơi, em có nghe gì không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *