Clips: Các bài hát về Thánh Martinô

Clips: Các bài hát về Thánh Martinô


Khi còn sống trên dương gian, Thánh Martinô được mọi người trìu mến tặng cho biệt hiệu : “Thầy da đen có tấm lòng vàng”. Quả thế, thánh Martinô có lòng yêu thương những người nghèo khổ, đói rách, thiếu thốn, bệnh tật rất đặc biệt.

Sách đã ghi: “Đối với những kẻ mồ côi, những kẻ bị xã hội bỏ rơi, Thầy Martinô đã tỏ lòng thương yêu đặc biệt, để cứu vãn đời các em, thầy nhận thấy điều kiện tối cần là phải có cô nhi viện, có trường cho các em học tập để trở nên người lương thiện mai sau. Bởi vậy, thầy vận động và gõ cửa các nơi từ những nhà cầm quyền đến tư gia, thầy tha thiết kêu gọi sự cộng tác của mọi người…” (trích sách Tấm Lòng Vàng)

Trong tâm tình cảm mến và học hỏi tấm gương bác ái sáng ngời của Thánh Martinô, chúng ta thưởng thức một số nhạc phẩm về cuộc đời và tấm gương ngời sáng này:

1. Thánh Martinô – Bạn nghèo của Chúa

wiEHHjSAbAA

2. Thánh Martinô – Gương yêu thương

NsZk-zLN6YE

3. Thánh Martin – Đời phục vụ

QsdVHi27HcU

4. Lạy Thánh Martinô

JFehr6JH_So

5. Tạ ơn Thánh Martinô

V4y21sudHUM

6. Tấm lòng vàng

7RhbqM2nJMQ