Trang Thơ: Maria Mẹ Vô Nhiễm

  

Maria Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đặc ân cao trọng được Chúa thương ban

Là Mẹ Ngôi Hai cứu độ loài người

Cầu cho chúng con phàm nhân tội lỗi

Biết trông lên Mẹ, sám hối ăn năn

Ngày đêm cải thiện, sống lời Mẹ khuyên

Siêng năng lần chuỗi, tôn sùng Thánh Tâm

Trọn tình yêu mến Hiền Mẫu Maria

Có Mẹ trong đời hạnh phúc nào hơn

Đồng hành bên con trên đường dương thế

Dẫn về quê Trời cùng Mẹ hát ca

Ngợi khen danh Chúa, vạn đại thiên thu.

BCT

8/12/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *