THỜI SỰ

ĐTC tiếp kiến chung 07.04.2021:Các thánh trên trời luôn muốn giúp chúng ta nhận ơn Chúa

ĐTC tiếp kiến chung 07.04.2021:Các thánh trên trời luôn muốn giúp chúng ta nhận ơn Chúa

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến ​​chung sáng ngày 7/4/2021, Đức Thánh Cha nói lời cầu nguyện của chúng ta không bao giờ đơn độc nhưng liên đới chúng ta cách mầu nhiệm với những người đi trước đã truyền lại đức tin cho chúng ta. Cầu nguyện cho người khác là cách đầu tiên để yêu thương họ.

Đọc thêm