THỜI SỰ

Kinh Truyền Tin với ĐTC 19.09.2021: Muốn là người đứng đầu, phải đến xếp hàng, trở nên người cuối cùng

Kinh Truyền Tin với ĐTC 19.09.2021: Muốn là người đứng đầu, phải đến xếp hàng, trở nên người cuối cùng

Lúc 12 giờ trưa CN 19/9, ĐTC đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh phêrô. Như thường lệ, trước khi đọc Kinh Truyền Tin, ngài có một bài huấn dụ ngắn với các tín hữu dựa trên đoạn Tin Mừng của ngày Chúa Nhật 25 thường niên.

Đọc thêm