TH online 56: Mục đích và đặc tính của hôn nhân Công Giáo

 
 Thần học online:
 
Bí tích Hôn Phối
 
Bài 56: Mục đích và đặc tính Hôn nhân Công Giáo
 

 Giáo luật điều 1056 minh định rằng: “Những đặc tính căn bản của hôn phối là tính đơn nhấtbất khả phân ly. Nhờ tính cách bí tích, những đặc tính ấy được kiện toàn trong hôn phối Kitô giáo.”[1]

– Đơn nhất

Trong lịch sử, hôn nhân một vợ một chồng là điều rất cổ xưa nơi hầu hết các dân tộc. Thiên Chúa đã ấn định đặc tính này của hôn nhân ngay trong việc sáng tạo loài người. Do đó một vợ, một chồng không phải là luật của con người, nhưng là quy luật của Thiên Chúa.

–  Bất khả phân ly

Giáo hội công bố và luôn tôn trọng tính bất khả phân ly của hôn phối; vì thế, một khi hôn phối đã thành sự và hoàn hợp, Giáo hội không chấp nhận việc tháo gỡ, đó là điều đã được khẳng định trong Giáo luật điều 1141: “Hôn phối thành sự và hoàn hợp không thể bị tháo gỡ bởi một quyền bính nhân loại hay một nguyên do nào khác ngoại trừ sự chết.”[2] (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 463 – 466).

 7d6QV1SGEWc  

 


[1] Giáo lý HTCG trình bày vể tính đơn nhất và bất khả phân ly trong các số 1644-1645.

[2] Cũng nên giải thích thêm rằng, hôn phối thành sự là khi đôi bạn đã làm hôn thú, đã cử hành bí tích hợp pháp; và hôn phối hoàn hợp (consumatum) là sau ngày cưới, đôi bạn đã giao hợp với nhau.