Ngày 01.12.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C

THỨ BA: 01. 12. 2015
Lc 10, 21-24

1. Ghi nhớ: “Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi”. (Lc 10,22).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu vui mừng tạ ơn Chúa Cha vì đã cho những người hèn mọn dốt nát nghe lời rao giảng của các môn đệ mà tin vào Chúa Giêsu. Vì thế, tất cả chúng ta là những người thật có phúc vì biết Chúa Giêsu qua lời của Người nói và qua sự hướng dẫn của Hội Thánh. Đồng thời chúng ta cũng biết Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu nói cho chúng ta. Mùa vọng giúp chúng ta ý thức việc đón nhận Chúa bằng cách lắng nghe lời Chúa và thực thi lời của Người trong chính cuộc sống mỗi ngày. Ngõ hầu chúng ta xứng đáng được Chúa ban ơn, chúc lành, soi sáng và hướng dẫn chúng ta trên con đường hoàn thiện và tiến vào nước trời.

3. Sống lời Chúa : Tạ ơn Chúa trong mọi lúc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức để sống đơn sơ khó nghèo, khiêm nhường trước mặt Chúa để xứng đáng được Chúa ban ơn. Amen