CHIA SẺ LỜI CHÚA

Tôi muốn anh được sạch (13.01.2022 – Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên)

Nếu Ngài muốn (16.01.2020 – Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên)

Trong cuộc sống, từng ngày đã đến, rồi lại qua đi, đã có biết bao hồng ân mà Chúa trao ban cho chúng ta. Mỗi ngày khi vừa thức dậy, chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta qua một đêm bình an và lại có thêm những thời gian thuận lợi đang đến để thực hiện một ngày sống tốt đẹp cho chính mình, cũng như đối với mọi người đang sống chung quanh.

Đọc thêm