Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm B (2012, 2015, 2018)

 

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C – CN Truyền giáo (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm A – CN truyền giáo (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2012 và 2015)

– Video giảng lễ Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm A (2014)

 – Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C – CN Truyền giáo (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 10,46-52)


Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”

Đức Giêsu đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Năm 2018

 Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh nghe trên youtube

Lễ 16g00 lễ cưới: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy nghe trên youtube

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 7g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt (lễ cưới)

Lễ 17g30: Lm Tôma Ap. Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Ngày hội sinh viên Sikhem III
Cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng