Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm B (2012, 2015, 2018, 2021)

 

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C – CN Truyền giáo (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm A – CN truyền giáo (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2012 và 2015)

– Video giảng lễ Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm A (2014)

 – Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C – CN Truyền giáo (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 10,46-52)


Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”

Đức Giêsu đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Năm 2021 – KHÁNH  NHẬT TRUYỀN GIÁO

Năm 2018

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh
Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh
Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt (lễ cưới)

Lm Tôma Ap. Nguyễn Trường Tam

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2012

Lm. Giuse Ngô Sĩ Đình – Sikhem SV
Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

SUY NIỆM