TRANG CHỦ / NĂM B / GIẢNG LỄ 2018

GIẢNG LỄ 2018

Tháng Sáu, 2020

Tháng Tư, 2020

Tháng Hai, 2020

 • 27 Tháng Hai

  Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro (2010 – 2020)

  Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro (2010 – 2019)

  "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi

Tháng Một, 2020

Tháng Mười Hai, 2019

 • 24 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2018

  Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Tháng Mười Một, 2019

Tháng Mười, 2019