Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro (2010 – 2022)

SUY NIỆM 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 6,1-6.16-18) 


“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.

Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

“Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

“Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo…

Năm 2024:

Năm 2023:

Năm 2022:

Năm 2021:

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2020:

Đức Cha Giuse Nguyễn Năng

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Gioan B. Lê Hoàng Huynh, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Năm 2019

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP.

Lm. Giuse Ngô Mạng Cường, OP.

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP.

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP.

Năm 2018

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2017

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2016

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2015

Lm Gioan B. Trần Anh Long 

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Biển Đức Vương Thuật

Năm 2014
Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Năm 2013

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2012

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Hoàng Huy Cường
Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Năm 2010

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM