TRANG CHỦ / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011

GIẢNG LỄ 2011

Tháng Sáu, 2020

Tháng Tư, 2020

Tháng Ba, 2020

Tháng Hai, 2020

  • 27 Tháng Hai

    Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro (2010 – 2020)

    Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro (2010 – 2019)

    "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi

Tháng Một, 2020