Nghe giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa (2011 – 2024)

 

Tin mừng theo thánh Luca (Lc 2,16-21) 

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Năm 2024

Năm 2023

Năm 2022

Năm 2021

Năm 2020

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2019
Lm GB. Lê Hoàng Huynh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam (bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi)

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2018

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2017

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2016

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2015

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (BM Thiếu nhi)

Năm 2014

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

NNăm 2012

Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 Lễ Bổn mạng Thiếu Nhi :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM