TRANG CHỦ / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2011 – 2016

Nghe giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2011 – 2016

 Nghe giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2017

Tin mừng theo thánh Luca (Lc 2,16-21) 

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Năm 2016

Lễ 5g00:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 6g00:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Năm 2015

Lễ 5g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]
(BM Thiếu nhi)

Năm 2014

Lễ 5g00:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà [Download]

Lễ 5 giờ:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

 Lễ Bổn mạng Thiếu Nhi :

Năm 2012 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]