NĂM A

Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (2009 – 2021)

Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (2009 – 2020)

Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin  

Đọc thêm

Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro (2010 – 2021)

Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro (2010 – 2020)

"Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi

Đọc thêm

Bài giảng ngày quốc tế bệnh nhân 11.02

Bài giảng ngày quốc tế bệnh nhân 11.2.2019

rong tâm tình hiệp thông với Giáo hội Hoàn vũ và đã thành truyền thống giáo xứ Thánh Đa Minh ba chuông, ngày 11.2.2019, đã sốt sáng cử hành lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Đọc thêm