TRANG CHỦ / NĂM A (page 30)

NĂM A

Tháng Một, 2014

 • 1 Tháng Một

  Nghe giảng Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa 2014

  Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Tháng Mười Hai, 2013

 • 20 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Vọng năm A (2013)

  Theo hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho mục vụ năm phụng vụ 2014, cha giảng phòng lấy chủ đề chính: Nhìn lại đời sống gia đình trong xã hội hôm nay để chia sẻ

Tháng Mười, 2013

 • 7 Tháng Mười

  Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2013-2014)

  Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Tháng Mười Hai, 2011

 • 18 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng Tĩnh tâm Mùa Vọng 2011

  Trong ba ngày từ 15 đến 17.12.2011, giáo xứ Đa Minh đã có ba ngày tĩnh tâm thật sốt sáng. Cha Giuse Đỗ Trung Thành đã trình bày với cộng đoàn đề tài “Đường Nào Cho Chúa Đến”. Vì Chúa đã đến với con người qua con đường tình yêu, ta cũng được kêu mời vượt qua những rào cản, để kiến tạo con đường thích hợp cho Chúa.

 • 8 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (2011)

  alt

  Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói : "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.

Tháng Mười Một, 2011

 • 15 Tháng Mười Một

  Nghe giảng : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2011)

  Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.

 • 2 Tháng Mười Một

  Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (02.11)

  Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !" ... Còn anh kia thưa : "Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !" Và Người nói với anh ta : "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

   

   

Tháng Mười, 2011

Tháng Tám, 2011