Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Vọng năm A (2013)

18-20/12/2013

 

Nhằm giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã có ba ngày tĩnh tâm (18-20/12/2013). Cha Micae Nguyễn Văn Bắc, Bề trên Chánh xứ chia sẻ các buổi tĩnh tâm này.

Theo hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho mục vụ năm phụng vụ 2014, cha giảng phòng lấy chủ đề chính: Nhìn lại đời sống gia đình trong xã hội hôm nay để chia sẻ.

Sơ lược lại đời sống hôn nhân xưa, cha giảng phòng giúp cộng đoàn nhìn lại hôn nhân ngày nay với một câu hỏi lớn “Phải chăng càng hiện đại hôn nhân càng dễ vỡ?”. Xã hội hiện đại ngày nay đã giải phóng cho con người nhiều thứ: từ sức lao động đến những ràng buộc phong kiến lạc hậu. Thế nhưng cuộc sống hiện đại cũng có mặt trái của nó đưa con người đến một lối sống “thoáng” trong đời sống hôn nhân. Điều kiện kết hôn như một hợp đồng ghi vội nên ly hôn xảy ra sau đó như là một tất yếu.

Từ chủ đề chính, ngài triển khai:

Ngày thứ nhất: Những nét đẹp truyền thống của Dân Tộc Việt Nam đối với tình yêu – gia đình.

Ngày thứ hai: Gia đình Kitô giáo trước cơn lốc kinh tế thị trường hôm nay

Ngày thứ ba: Đức Ái Kitô giáo là nền tảng hạnh phúc gia đình