Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (2009 – 2024)

SUY NIỆM NĂM A

SUY NIỆM NĂM B

SUY NIỆM NĂM C

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu  (Mt 11,25-30) – Năm A

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

 Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19,31-37) – Năm B

Hôm đó là ngày áp lễ Vượt Qua, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.  Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.  Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.  Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. Lại có lời Kinh Thánh khác : Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca ( Lc 15,3-7) – Năm C

3 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư dụ ngôn này : 4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”

Năm 2024:

Năm 2023:

Năm 2022:

Năm 2021:

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Năm 2020

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2019

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

 Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2018

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2017

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Năm 2016

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2015

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 Năm 2014:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2013

Pt Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 Năm 2011:

Lm Phanxi cô Đào Trung Hiệu

Năm 2009

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu – Khai mạc năm linh mục và trao bí tích khai tâm

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM NĂM A

SUY NIỆM NĂM B

SUY NIỆM NĂM C