TRANG CHỦ / NĂM A (page 29)

NĂM A

Tháng Tám, 2015

 • 7 Tháng Tám

  Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2014

  "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Tháng Mười Hai, 2014

Tháng Tám, 2014

 • 8 Tháng Tám

  Nghe giảng tĩnh tâm lễ Thánh Đa Minh 2014

  Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Tháng Bảy, 2014

Tháng Tư, 2014

 • 25 Tháng Tư

  Video giảng lễ Chúa Nhật II Phục Sinh (2014)

  Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !" Đức Giêsu bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"

Tháng Hai, 2014

 • 18 Tháng Hai

  Video giảng lễ Chúa nhật 6 năm A (2014)

  Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : "Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời... "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng .... Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết ...

 • 2 Tháng Hai

  Video bài giảng Lễ giao thừa Giáp Ngọ

  Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

 • 1 Tháng Hai

  Video Giảng Lễ Giao Thừa Thiếu Nhi 2014

  Đức Giêsu lên núi, mở miệng dạy họ rằng : "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Tháng Một, 2014

 • 28 Tháng Một

  Video bài giảng chúa nhật 03 năm A (2014)

  Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

   

 • 7 Tháng Một

  Video: Giảng Lễ Chúa Hiển Linh (2014)

  Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.