TRANG CHỦ / NĂM A (page 20)

NĂM A

Tháng Năm, 2017

Tháng Tư, 2017

 • 30 Tháng Tư

  Video giảng lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm A (2014)

  "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?"

 • 28 Tháng Tư

  Nghe giảng Chúa Nhật III Phục Sinh năm A (2014)

  Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?"

 • 27 Tháng Tư

  Nghe giảng Chúa Nhật III Phục Sinh năm A (2011)

  Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?"  

 • 26 Tháng Tư

  Video giảng lễ Chúa Nhật II Phục Sinh (2017)

  Người lại nói với các ông : "Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

 • 23 Tháng Tư

  Video: Giảng Lễ Ngày Bầu Ban Phục Vụ Huynh Huynh Đoàn Tỉnh 2017

  05giờ30 ngày 21/4/2017 Cha Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam chủ sự thánh lễ thứ Sáu tuần bát nhật Phục sinh, mọi người cùng hướng về Chúa Thánh Thần xin Ngài soi sáng và hướng dẫn trong cuộc bầu cử.