Nghe giảng : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2011)

 

Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa nhật 13.11.2011

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 17, 11b-19)

 

altKhi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện : “…Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.

Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.

Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Ipad bấm trên danh tính

Lễ 17g30, thứ bảy : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 5 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6 g15 : Pt Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Tv Mân Côi : Lm Đa Minh Dương Hoàng Lộc