Nghe giảng Tĩnh tâm Mùa Vọng 2011

 

Nghe giảng Tĩnh tâm Mùa Vọng 2011

Đường Nào Cho Chúa Đến

+ Mời đọc bản tin.

Tin mừng theo thánh Maccô (Mc 1,1-8)


Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa : Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.

Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

*

Trong ba ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 15, 16, 17.12.2011, giáo xứ Đa Minh đã có ba ngày tĩnh tâm sốt sáng. Cha Giuse Đỗ Trung Thành OP đã trình bày với cộng đoàn đề tài “Đường Nào Cho Chúa Đến”. Vì Chúa đã đến với con người qua con đường tình yêu, chúng ta cũng được kêu mời vượt qua những rào cản, để kiến tạo con đường thích hợp cho Chúa đến với mình và tha nhân. Các clips sử dụng trong tuần tĩnh tâm, xin để ở mục Tài Liệu.

– Clips : Tình Chúa cao vời và Hiện tình thế giới
– Clips : Mãi thuộc về Ngài

 

1. Con đường tình yêu

2. Phá bỏ những rào cản

3. Con đường sống đạo tích cực