NĂM A

Nghe giảng chúa nhật II Mùa Vọng năm B (2020, 2017, 2014, 2011)

Nghe giảng chúa nhật II Mùa Vọng năm B (2017)

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa : Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Đọc thêm

Nghe giảng lễ thánh Anbêtô Cả – Bổn mạng Tu viện Anbêtô (15.11)

Nghe giảng lễ thánh Anbêtô Cả – Bổn mạng Tu viện Anbêtô (15.11)

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan ( Kn 7, 7-14; 17-21) Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.  Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, …

Đọc thêm