Nghe giảng Chúa nhật IV Mùa Vọng năm B (2011-2023)

SUY NIỆM

– Nghe giảng Chúa nhật IV mùa vọng năm A (2010)

– Nghe giảng chúa nhật IV mùa vọng năm B (2011 và 2014)

– Nghe giảng Lễ Chúa nhật IV Vọng năm C (2012 và 2015)Video

– Nghe giảng Chúa nhật IV Mùa Vọng năm A (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật IV Mùa Vọng năm A (2016) 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 1,26-38)

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Maria thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Maria nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Năm 2023:

Ngày 20.12.2020:

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Ngày 24.12.2017:

Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Linh

Lm. FX. Nguyễn Văn Nhứt

Lm. Phalô Nguyễn Hải Đăng

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Ngày 21.12.2014:

Lm Ignatius Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Ngày 18.12.2011:

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM