Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm A (2017-2023)

SUY NIỆM

Tin mừng theo thánh Mát thêu (Mt 25, 1-13)

“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.

Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.

Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi! ” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! ”

Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.

Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! ” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! ” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Năm 2017:

Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Phạm Quốc Văn 

SUY NIỆM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *