Phép lạ vẫn xảy ra hàng ngày (24.07.2023 – Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Mk 6,1-4.6-8 (năm chẵn), Xh 14,5-18 (năm lẻ), Mt 12,38-42

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 12,38-42)

38 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” 39 Người đáp : “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.”

Phép lạ vẫn xảy ra hàng ngày (24.07.2023)

“Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này.”

Tin Mừng hôm nay thánh Mát-thêu thuật lại việc các kinh sư và người Pha-ri-sêu đến đòi Chúa Giêsu làm cho họ một dấu lạ. Họ nói: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Qua lời nói của họ, chúng ta thấy thái độ của họ là một thái độ khiêu khích “chúng tôi muốn thấy”, thái độ thử sức, thái độ đòi hỏi và thách thức Chúa Giêsu. Họ không có thái độ khiêm nhường, cũng như không có thái độ chân thành muốn tin dấu lạ Chúa làm.

Thật ra, trong hành trình rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã làm rất nhiều dấu lạ, nhưng những dấu lạ ấy Ngài chỉ làm cho những người khiêm tốn như anh mù, người đàn bà bị băng huyết; có những dấu lạ Ngài làm là do lòng thương xót, Ngài “thương đám đông dân chúng như chiên không người chăn dắt”; dấu lạ do Ngài cảm nhận sự lúng túng thiếu thốn nhu cầu vật chất như lần hoá nước thành rượu, hoá bánh ra nhiều; cũng có dấu lạ dành cho những ai khẩn khoản nài xin và những ai thật sự muốn tin vào Ngài như vị thủ lãnh có đứa con mới chết, người phong hủi muốn được sạch,…

Chúa Giêsu không làm dấu lạ để đáp lại các thách thức như khi ma quỷ cám dỗ Chúa, hoặc khi hai người con ông Giê-bê-đê muốn Chúa làm dấu lạ khiến lửa từ trời thiêu hủy dân thành cứng lòng cho hả sự nóng giận của hai ông… Chính vì thế Ngài đã trả lời cho các kinh sư và người Pha-ri-sêu: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.”

Như vậy, điều đầu tiên chúng ta được Chúa dạy trong ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy suy nghĩ về thái độ của chúng ta khi xin Chúa làm dấu lạ. Chúa muốn chúng ta có một tấm lòng khiêm tốn chân thành, tấm lòng luôn luôn biết suy phục quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta phải luôn tin rằng, Chúa luôn luôn tỏ lộ quyền năng của Ngài, nếu chúng ta thật sự khiêm tốn chờ đợi, khẩn xin và tin vào Chúa.

Điều quan trọng khác nữa đó là chúng ta thường hay xin Chúa làm những dấu lạ, mà chúng ta quên rằng chúng ta không đủ sức để nhận ra các dấu lạ Chúa làm. Thật ra, Chúa luôn luôn làm những dấu lạ, phần chúng ta hãy xin Chúa cho mình được ơn nhận ra các dấu lạ Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta. Việc nhận ra các ơn lạ Chúa ban trong cuộc sống thường ngày của từng người, đó là điều quan trọng hơn nhiều so với việc xin Chúa làm cho một dấu lạ khác thường theo ý của chúng ta. Vì có nhận ra các dấu lạ Chúa làm mỗi ngày trong cuộc đời mỗi người, chúng ta mới đủ tin tưởng trao phó vào bàn tay uy quyền của Chúa cuộc đời của mỗi chúng ta. Vì có nhận ra các ơn lạ Chúa làm, chúng ta mới suy phục quyền năng Chúa, tuân hành các giới luật Ngài ban một cách trọn vẹn.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng ngày Chúa vẫn thực hiện nơi cuộc sống chúng con rất nhiều phép lạ, nhưng chúng con lại không nhận thấy. Dấu lạ vĩ đại và rõ rệt nhất vẫn diễn ra mỗi ngày là Bí tích Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con luôn hết lòng yêu mến, tôn thờ và gắn bó hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể để củng cố đức tin và đón nhận sự sống của Chúa Giêsu. Amen.

Joston

Muốn thấy dấu lạ phải có đức tin (18.07.2022)

“Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này.”

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mát-thêu kể lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu khiển trách những kinh sư và người Pha-ri-sêu cứng lòng không chịu tin vào những lời giảng và những việc Ngài làm. Tâm trí họ đã trở nên chai sạn, trái tim họ đã hóa đá. Trong mắt họ, ông Giêsu này chỉ là con của bác thợ mộc. Vì thế, họ thách thức Chúa Giêsu phải làm một dấu lạ để họ trông thấy thì họ mới tin.

Người Do-thái, nhất là giới lãnh đạo, rất thích đòi xem dấu lạ. Óc hiếu kỳ thích thú những cái mới cái lạ thì ai cũng có; nhưng trong chiều kích thiêng liêng, nếu chỉ để thỏa mãn cái thú vui của bản thân thì những dấu lạ đó có đem lại ích lợi gì hay không? Trong tâm thức của người Do-thái, khi nói về Đấng Cứu Thế, họ nghĩ rằng Đấng ấy phải là một con người có dáng vẻ oai phong lẫm liệt, Đấng ấy phải là người đánh đông dẹp bắc, phải là người đưa dân Do-thái đến sự tự do và bá chủ mọi quốc gia. Và như một sự tất yếu, Đấng ấy phải làm được dấu lạ, nếu không đáp ứng những suy nghĩ ấy của họ thì họ không bao giờ tin.

Thiên Chúa đã làm biết bao kỳ công, nhưng không phải để thỏa mãn cho sự hiếu kỳ của con người. Những điềm thiêng dấu lạ Thiên Chúa thực hiện chỉ nhằm ích lợi cho con người và vì con người, để con người nhận ra tình thương cứu độ Thiên Chúa đã và đang hoạt động, đang hiện hữu nơi con người Đức Giêsu. Chính vì thế dấu lạ lớn lao quan trọng nhất phải là dấu lạ đức tin, Chúa chỉ làm dấu lạ khi ta có đức tin.

Ông Giô-na trở thành dấu lạ vì dân Ni-ni-vê có đức tin. Nếu Ni-ni-vê không có đức tin, không có lòng kính sợ Thiên Chúa thì Giô-na không thể trở thành dấu lạ, và thế thì việc Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm cũng trở nên vô ích, không đem lại ơn cứu độ.

Đức tin phải dẫn đến việc làm. Dân Ni-ni-vê đã từ bỏ nếp sống tội lỗi, ăn chay đền tội. Nữ hoàng Sê-ba đã từ bỏ quê hương, giong buồm vượt biển xa xôi, chấp nhận sóng gió để đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn.

Và sau cùng đức tin phải dẫn đến thay đổi đời sống. Dân Ni-ni-vê đã thay đổi nếp sống, tiết độ đức hạnh, công bình bác ái. Nữ hoàng Sê-ba đã thay đổi nếp sống, đã đem những gì mắt thấy tai nghe tại Giu-đa về áp dụng trong xứ sở mình.

Quay lại với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã không đáp ứng sự thách đố đòi dấu lạ của giới lãnh đạo Do-thái. Đường hướng cứu thế của Ngài là khiêm tốn và tự hạ, là hiền lành và nhân hậu, chứ không phải là sự thử thách, kiêu ngạo, khoe khoang… Ngài sẵn sàng làm những dấu lạ để cứu giúp và củng cố niềm tin của con người đương thời, nhưng nếu vì thách thức, đi ngược lại với sứ mạng và ích lợi cho phần rỗi của con người thì không bao giờ Chúa Giêsu làm.

Hằng ngày, Chúa vẫn thực hiện phép lạ cho chúng ta đấy thôi, ở nơi Bí tích Thánh Thể, từ bánh rượu đã trở nên Mình Máu của Chúa; nhưng vấn đề là ta có để ý, có tin, có hoán cải để đón nhận cách xứng hợp, có từ bỏ tội lỗi, chết cho tội lỗi, sống cho Thiên Chúa, sống theo Thần Khí hay không?

Tóm lại, điều Chúa dạy chúng ta trong ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy suy nghĩ về thái độ của chúng ta khi xin Chúa làm dấu lạ. Chúa muốn chúng ta có một tấm lòng khiêm tốn chân thành, tấm lòng luôn biết kính sợ quyền năng của Thiên Chúa. Điều quan trọng khác nữa, đó là chúng ta thường hay xin Chúa làm những dấu lạ, mà chúng ta quên rằng chúng ta không đủ sức để nhận ra các dấu lạ Chúa làm. Thật ra, Chúa luôn làm những dấu lạ, phần chúng ta hãy xin Chúa cho mình được ơn nhận ra các dấu lạ Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta.

Joston

Dấu lạ thời đại (19.07.2021)

Thế hệ hôm nay con đang sống, có rất nhiều dấu lạ.

Dấu lạ không ở xa con, dấu lạ xảy ra từng ngày, ở khắp mọi nơi.

Chúa ơi, dấu rất lạ nhưng không xa lạ, vì nó xảy ra rất gần, rất dễ xảy ra, rất dễ nhận ra.

Dấu lạ ấy xảy từ ngay trong gia đình, nơi thôn xóm, trong xứ dạo, trong các hội đoàn đạo đức, trong những dòng tu, nơi những trường chuyên đào tạo đạo đức. Hết thảy đều xảy ra dấu lạ.

Dấu lạ ấy xảy ra như thế này.

Cái nôi của gia đình khởi đầu bằng tình yêu, được nuôi dưỡng bằng tình yêu, vun đắp bằng tình yêu. Có khi được vài năm, có khi chỉ một năm, thậm chí chỉ vài tháng, dấu lạ ly tan đã xảy ra, làm tan nát cái nôi hạnh phúc.

Có những gia đình đang êm ấm, sau một sự cố, bỗng trở nên tan nát. Rất lạ.

Có những gia đình tồn tại nhiều năm, có khi đến vài chục năm. Nhưng rất đau khổ. Có khi một người đau khổ, có khi nhiều người đau khổ. Rất lạ vì nó vẫn tồn tại.

Có những dấu lạ nơi xóm làng. Hai người sống sát vách nhau, nhưng không bao giờ muốn nhìn nhau chứ đừng nói chào nhau một câu. Họ đối xử với nhau như kẻ thù, nhưng vẫn tồn tại sát nhau.

Có những giáo xứ hội đoàn này ghét hội đoàn kia, nói xấu nhau, hận thù nhau. Nhưng vẫn đến chung trong một nhà thờ.

Có những dòng tu, có những hội tu, có những người đi tu, đã chia bè, chia phái, để xa nhau, để chê bai, để chống đối, để bất tuân. Gây nên biết bao nhiêu gương mù gương xấu, gây chia rẽ sâu sắc trong lòng người. Rất lạ.

Những dấu lạ xảy ra nhan nhản, nhãn tiền. Nhưng mấy ai nhận ra.

Tất cả những dấu lạ ấy, quy về một điều: Chối bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời mình, dẫn đến sự chết, sự hủy diệt.

Lạy Chúa, những dấu lạ thời đại đã quá rõ, như toà tháp đôi của Mỹ trong tích tắc đã sụp đổ. Như những cái chết ghê rợn của bọn khủng bố gây nên. Như những cái giết người hàng loạt của kẻ độc tài khát máu. Và đang diễn ra dấu lạ thời đại, một con virus cực nhỏ đang tàn phá thế gian to lớn.

Biết bao dấu lạ như thế, sao con vẫn chưa nhận biết quyền năng của Chúa. Con vẫn tỉnh bơ, con vẫn thờ ơ. Mặc kệ cho những dấu lạ cứ xảy ra, con vẫn chưa tỉnh thức mà cầu nguyện, xám hối và ăn năn.

Một dấu lạ vĩ đại, hằng ngày, hằng giờ đang xảy ra. Dấu lạ ấy huyền nhiệm, đến nỗi biến sự chết thành sự sống đời đời, nhưng con vẫn thờ ơ, đó là: Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhận ra những dấu lạ là những điều Chúa đang thức tỉnh lương tâm con. Cho con luôn biết thành tâm quay về bên Chúa. Xin cho con bền đỗ trung thành với Chúa trong những dấu lạ cuộc đời.

Hư Vô

 Tin tưởng và cậy trông vào Chúa (20.07.2020)

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy những người biệt phái không nhận Chúa Giêsu là Đấng Messia, họ viện cớ là vì họ không thấy dấu lạ. Thực ra Chúa Giêsu đã làm cho họ biết bao nhiêu dấu lạ mà họ không nhận ra. Chúa có thể làm được những phép lạ bất cứ lúc nào và ở đâu. Nhưng những dấu lạ như thế sẽ là áp lực, bó buộc, khiến người ta phải tin thờ Ngài, như thế con người không còn được tự do, Chúa không phải là một Thiên Chúa yêu thương mời gọi nữa.

Tin vào Chúa, con cậy trông Chúa

Để lòng con chan chứa niềm tin

Nguyện xin Chúa hãy giữ gìn

Cho con kiên vững đức tin vẹn toàn

*

Cậy trông Chúa hân hoan tiến bước

Dù cho đời mưu chước quỷ ma

Lòng con son sắt mặn mà

Tin tưởng nơi Chúa mãi là niềm vui

Chúa vẫn không ngừng mặc khải về Chúa cho chúng ta, vậy mà cuộc sống của chúng ta chưa biến đổi, hoặc chỉ biến đổi một phần nào đó mà thôi. Khi nhận ra sự thật về Thiên Chúa, chúng ta phải cảm nhận được hành động của Chúa đang diễn ra trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Khi biết và cảm nhận thực sự về Chúa, chúng ta mới có thể quyết tâm biến đổi cuộc đời cho phù hợp với tình yêu thương bao la của Chúa đã dành cho chúng ta.

Cậy trông Chúa khắp nơi, mọi lúc

Miệng vang lời hát khúc hoan ca

Lòng con chân chất thật thà

Tựa nương vào Chúa thiết tha cùng Ngài

*

Cậy trông Chúa vẫn hoài luôn mãi

Vững niềm tin, sợ hãi tiêu tan

Khổ đau, gian khó cũng tàn

An lành hạnh phúc tràn lan khắp cùng

*

Cậy trông Chúa tưng bừng phấn khởi

Xây dựng đời chính bởi yêu thương

Bảo nhau cất bước chung đường

Cùng đi theo Chúa tìm phương sáng ngời

Chúa ít khi làm dấu lạ, nhưng thích ban dấu chỉ. Những dấu chỉ kín đáo, đơn sơ là những tiếng mời gọi nhẹ nhàng và yêu thương. Và những dấu chỉ như thế có rất nhiều. Chỉ cần chúng ta biết mở mắt và mở lòng ra là có thể nhận thấy được ngay thôi.

Lòng con vẫn mãi vui tươi

Hài hòa thân thiện cùng người anh em

Niềm vui cứ thế tăng thêm

Khắp nơi mọi lúc ấm êm thuận hòa

*

Cậy trông tín thác vào Cha

Là nguồn hạnh phúc bao la ngút ngàn

Hồng ân thánh đức vô vàn

Làm cho cuộc sống thắm tràn yêu thương

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa thương ban xuống trên cuộc đời chúng con. Chúng con xin ca ngợi quyền năng của Chúa vẫn gìn giữ che chở cuộc đời chúng con. Đó chính là những hồng ân, là quà tặng, là phép lạ mà Chúa đã thực hiện vì lòng yêu thương chúng con. Chúng xin tri ân và ngợi khen Chúa. Amen.

HOÀI THANH

 

Dấu chỉ đời mình (23.07.2018)

Ghi nhớ:

 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người đáp “thế hệ gian ác ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na” (Mt 12, ,38-39).

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tường thuật sau:  Theo quan niệm chung của người Do thái thời ấy, các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu đòi Chúa Giêsu làm dấu lạ nhãn tiền, và thử Người, nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta phải có thái độ tâm tình, tin yêu luôn tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào Thiên Chúa như một ngôn sứ, như Đấng Mê-si-a hay như con Thiên Chúa xuống thế làm người, là một ngôn sứ rao giảng lời Chúa, kêu gọi sám hối tin vào Tin Mừng, “vì  xưa dân Ni-ni-vê đã chấp nhận Ông Gio-na là ngôn sứ, nên đã nghe lời ông rao giảng mà hối cải”( x. Lc 11,32), xưa dân Do thái không muốn ăn năn, nên đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là người được Chúa Cha sai đến, họ làm ngơ không  nhận ra được chính Chúa Giêsu là Vị Ngôn Sứ vĩ đại của trần gian này. Bởi họ cứng lòng tin nên không thay đổi được. Vì thế Chúa không cho họ thấy dấu lạ khác ngoài dấu lạ Giôna.

Thời nào cũng thế,  cuộc sống ai ai cũng muốn thấy có một dấu lạMọi người đều muốn nhìn thấy phép lạ tỏ tường ngay trước mặt, và thật đơn giản nếu có bất cứ nơi nào xảy ra dấu lạ, dù xa xôi cách trở nghìn dặm mọi người vẫn đổ xô nhau đến để bái lạy tin thờ. Nhưng đối với Thiên Chúa, việc Ngài ban phép lạ quả thật rất đơn giản và dễ dàng, nhưng không phải vì thế mà Thiên Chúa  thực hiện, Ngài luôn muốn mọi người biết sống tự do trong sự tự nguyện, với lòng yêu mến tin thờ Thiên Chúa Ba ngôi.Thật sự Chúa luôn muốn chúng ta chạy đến với Người bằng tình yêu và phục lạy từ chính trái tim chứ không bằng đôi mắt chỉ tin vì đã xem đã thấy.

Vì thế, dấu lạ để củng cố niềm tin không phải là sai.Thế nên Chúa đã và đang làm dấu lạ hằng ngày trên bàn thờ Thánh Thể, biến bánh rượu trở thành Thịt Máu Chúa nuôi dưỡng chúng ta hằng ngày, qua đó chúng ta tìm được sự quan phòng  bình an che chở, thêm lòng tin yêu của Thiên Chúa. Song song vào đời sống thường ngày chúng ta lại thấy biết bao dấu chỉ, nhưng dấu chỉ thì kín đáo và giản đơn,  có những tiếng mời gọi nhẹ nhàng và yêu thương của Ngài, chỉ cần ta tỉnh thức, mở tâm hồn là có thể cảm nhận ngay.

Chẳng hạn như tôi đang mạnh khỏe bỗng dưng tôi bị bệnh tật tàn phế, tôi có hồi tâm lại nhìn ra đây là “dấu chỉ đời mình” giúp tôi nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa, để biết nhận ra tình thương của Ngài, biết trao cho thân xác và linh hồn mình cho Thiên Chúa chở che nâng đỡ, hoặc tôi bị người đời chê bai vu cáo phê phán, sỉ nhục, làm tổn thương hay thất bại nhiều lần trong đời, tôi có nhận ra đây cũng là dấu chỉ đời mình, từ đó tôi biết đi tìm Chúa, nương tựa vào Ngài là nguồn suối ủi an, giúp chúng ta vượt qua nguy khốn hiểm nghèo, chỉ có Chúa luôn yêu thương giúp đời tôi luôn bình yên, hay qua đó tôi nhìn ra nơi Chúa muốn nói gì ở tôi? Đối với mọi người, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta luôn là dấu lạ trao cho nhau bằng ánh mắt cảm thông, hay tiếng cười thân thương, nhưng qua đó cũng là dấu lạ để giới thiệu Chúa đến với mọi người chung quanh.

Chúng ta hãy trao đời mình cho Thiên Chúa, để Người dẫn đến sự sống trường sinh?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! qua ơn phù trợ của Mẹ Maria để Chúa nâng đỡ, hướng dẫn giúp chúng con nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc sống, ngõ hầu chúng con nhìn ra sự yêu thương quan phòng của Người, biết cải thiện đời sống qua sự sám hối, để con vững tin và phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. A.men.

Sự phục sinh của Chúa Giêsu là tuyệt đỉnh, là dấu lạ Giô-na (24.07.2017) 

1. Ghi nhớ: 

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người đáp “thế hệ gian ác ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na” (Mt 12, ,38-39).

2. Suy niệm:

Theo quan niệm chung của người Do thái thời ấy, các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu đòi Chúa Giêsu làm dấu lạ nhãn tiền, nhưng Chúa Giêsu muốn mỗi người phải có thái độ tâm tình, tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào Thiên Chúa như một ngôn sứ, như Đấng Mê-si-a và như con Thiên Chúa xuống thế làm người, như một ngôn sứ rao giảng lời Chúa, kêu gọi sám hối tin vào Tin Mừng, “vì  xưa dân Ni-ni-vê đã chấp nhận Ông Gio-na là ngôn sứ, nên đã nghe lời ông rao giảng mà hối cải”( x. Lc 11,32).

Ngày nay dân Do Thái không muốn ăn năn, nên đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là người được Thiên Chúa sai đến. Do đó họ không thể nhận ra được chính Chúa Giêsu là Vị Ngôn Sứ vĩ đại của trần gian này. Sự cứng lòng tin của dân Do Thái sẽ bị phán xét nghiêm minh khi Chúa Giêsu phục sinh sau ba ngày, và được an táng trong mồ. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là tuyệt đỉnh là dấu lạ Giô-na, vì Chúa được mặc khải xuống trần gian làm Người, Thiên Chúa đã khải hoàn chiến thắng tội lỗi, ma quỷ, sự chết

Qua bài Tin Mừng hôm nay, trong cuộc sống ai cũng muốn thấy một dấu lạ “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Mọi người chúng ta đều muốn nhìn thấy phép lạ tỏ tường ngay trước mặt, thật đơn giản nếu có, bất cứ nơi nào xảy ra dấu lạ, dù xa xôi cách trở nghìn dặm mọi người vẫn đổ xô nhau đến để bái lạy tin thờ  Thiên Chúa. Riêng với Thiên Chúa những phép lạ quả thật rất đơn giản và dễ dàng, nhưng điều này dẫn mọi người không được sống tự do trong sự tự nguyện, sẽ bị áp lực sẽ bó buộc phải tin thờ. Thật sự Chúa luôn muốn chúng ta chạy đến với Người bằng tình yêu và phục lạy từ chính trái tim chứ không bằng đôi mắt chỉ tin vì đã xem đã thấy.

Vì thế, Chúa làm dấu lạ rất ít, nhưng dấu chỉ thì kín đáo và giản đơn. Đó là những tiếng mời gọi nhẹ nhàng và yêu thương. Những dấu chỉ như thế có rất nhiều, chỉ cần ta biết mở mắt mở tâm hồn là có thể thấy ngay. Chẳng hạn như tôi đang mạnh khỏe bỗng dưng tôi bị bệnh tật tàn phế, tôi có hồi tâm lại nhìn ra đây là “dấu chỉ đời mình” giúp tôi nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa, để biết trao cho Người gìn giữ tôi trong cuộc sống này, có thể tôi đi tìm bùa ngải tà thần để trao sự sống tôi cho chúng điều khiển mình. Hoặc tôi bị người đời chê bai vu cáo phê phán, sỉ nhục, làm tổn thương hay thất bại nhiều lần trong đời, tôi có nhận ra đây cũng là dấu chỉ đời mình, để tôi nương tựa vào Chúa là nguồn ủi an, chở che nâng đỡ vượt qua nguy khốn hiểm nghèo, có Chúa luôn yêu thương giúp đời tôi luôn bình yên, hay qua đó tôi nhìn ra nơi Chúa muốn nói gì ở tôi? Đối với mọi người, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta luôn là dấu lạ trao cho nhau bằng ánh mắt cảm thông, hay tiếng cười thân thương rất đơn giản, nhưng qua đó cũng là dấu lạ để giới thiệu Chúa đến với mọi người chung quanh.

3. Gợi ý và chia sẻ:

 Chúng ta hãy trao đời mình cho Thiên Chúa, để Người dẫn đến sự sống trường sinh? 

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, qua ơn phù trợ của Mẹ Maria để Chúa nâng đỡ, hướng dẫn giúp chúng con nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc sống, ngõ hầu chúng con nhìn ra sự yêu thương quan phòng của Người, biết cải thiện đời sống qua sự sám hối, để con vững tin và phó thác vào lòng khoan dung nhân hậu của Chúa. Amen.

M.Liên

Dấu chỉ đời mình (18.07.2016)

1. Ghi nhớ:

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người đáp “thế hệ gian ác ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na” (Mt 12, ,38-39).

2. Suy niệm:

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Mọi người chúng ta ai cũng đều muốn nhìn thấy phép lạ tỏ tường ngay trước mặt, thật đơn giản bất cứ nơi nào xảy ra dấu lạ, dù xa xôi cách trở nghìn dặm mọi người vẫn đổ xô nhau đến để bái lạy tin tôn thờ vào Thiên Chúa. Riêng với Ngài những phép lạ quả thật rất dễ dàng, nhưng cách này thật bó buộc mọi người phải tin thờ, sẽ dẫn tới không được tự do. Thật sự Chúa luôn muốn chúng ta chạy đến với Ngài bằng sự yêu thương, tôn thờ và phục lạy từ chính trái tim chứ không bằng đôi mắt chỉ tin vì đã xem đã thấy.

Do đó, Chúa làm phép lạ rất ít nhưng những dấu chỉ của Ngài thì nhan nhản trong cuộc đời. Chẳng hạn như tôi đang mạnh khỏe bỗng dưng tôi bị bệnh tật tàn phế, tôi có hồi tâm lại nhìn ra đây là “dấu chỉ đời mình” giúp tôi nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa, để biết trao cho Ngài gìn giữ tôi trong cuộc sống này, hay tôi đi tìm bùa ngải tà thần để trao sự sống tôi cho chúng điều khiển mình. Hoặc tôi bị người đời chê bai vu cáo phê phán, sỉ nhục, làm tổn thương hay thất bại nhiều lần trong đời, tôi có nhận ra đây cũng là dấu chỉ đời mình, có Chúa luôn yêu thương giúp tôi qua cảm nhận đó sống tốt hơn, hay qua đó tôi nhìn ra nơi Chúa muốn nói gì ở tôi? Đối với con người, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta luôn là dấu lạ trao cho nhau bằng ánh mắt cảm thông, hay tiếng cười thân thương rất đơn giản nhưng qua đó cũng là dấu lạ để giới thiệu Chúa đến với mọi người chung quanh.

3. Gợi ý và chia sẻ:

 Chúng ta hãy trao đời mình cho Thiên Chúa, để Ngài dẫn đến sự sống trường sinh?

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho luôn nhìn ra dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc sống, để con nhìn ra sự yêu thương quan phòng của Ngài mà canh tân đời sống bằng sự sám hối, để con vững tin vào Chúa giữa cuộc đời phong ba bão táp này.  Amen.

M.Liên 

Phép lạ (20.07.2015)

Đức Giê-su đã từng rao giảng và làm bao nhiêu phép lạ hiển nhiên. Nhưng có voi đòi tiên, hay coi thường không tin và thử thách Ngài, mấy ông kinh sư và Pha-ri-sêu lại đòi hỏi: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Đức Giê-su phải “kêu” lên: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.”

Chuyện ngôn sứ Giô-na ngày xưa đã là phép lạ lớn lao cả thể. Dân thành Ni-ni-vê đã nghe theo lời Giô-na giảng và đã sám hối. Còn “thế hệ này” không muốn tin nhận Đức Giê-su nên Ngài chỉ hứa cho thấy dấu lạ chính nơi Ngài sau khi Ngài nằm ba ngày trong mộ. “Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.” Họ sẽ bị dân Ni-ni-vê kết án, chê cười là dại dột bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để sám hối: “Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

Ngày xưa lời rao giảng của Giô-na từ một người phàm mà dân Ni-ni-vê đã sẵn sàng sám hối trở về. Nhưng đây là Lời giảng và phép lạ từ chính Con Thiên Chúa mà họ vẫn bưng tai bịt mắt coi thường. Ông Giô-na “cưỡng lệnh” Chúa  gây nên sóng gió trên tàu, Đức Giê-su “vâng phục” ý Chúa Cha đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.

Ông Giô-na “không muốn” đi giảng lời cho dân ngoại nên bị cá nuốt vào bụng ba ngày, Đức Giê-su “tình nguyện” đi rao giảng ba năm khắp nơi thì bị giết chết. Nhưng ngàn lần trổi vượt hơn Giô-na, sau ba ngày trong lòng đất, Ngài đã sống lại hiển vinh. Cuộc đời và sứ mạng của Đức Giê-su là PHÉP LẠ ngàn lần lớn lao kỳ diệu hơn cuộc đời và sứ mạng của Giô-na thuở trước.

Ngày nay, Chúa còn phải rên lên vì sự cứng lòng, chai lì  của chúng con không? Chúng con tưởng mình đã “ngon cơm”. Nhưng nếu được ở vào hoàn cảnh chúng con, được dạy dỗ giảng dạy bao điều, nhiều người đã trở nên “tạo vật mới” sáng láng vượt xa chúng con. Và nếu chúng con phải ở vào hoàn cảnh của họ, có thể chúng con sa đà xuống dốc, lộn nhào xuống âm phủ rồi ấy chứ !

Hàng ngày trong thánh lễ, Chúa vẫn tái diễn phép lạ động trời là biến tấm bánh ly rượu thành Thịt Máu Chúa, hiến tế cao vời sống động hiện thực. Người có “phúc” thì dù không thấy mà vẫn mạnh tin, sửng sốt và say sưa… tận hưởng. Có người thì thấy chẳng có chi, thánh lễ như “bài cũ” xem lại cho qua nên dửng dưng.

Xin Chúa mở mắt cho chúng con thấy rõ, cho chúng con biết tìm đến và ở lại trong Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, để phép lạ lớn lao cũng xảy ra trong chính cuộc đời chúng con, biến chúng con thành tạo vật mới, sống cuộc đời mới trong trời mới đất mới ngay trong hiện tại hôm nay.

 Én Nhỏ

Ơn cứu độ không trừ ai

“… xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây còn hơn ông Giô-na nữa.” (Mt 12,41)

Suy niệm: Câu chuyện ông Giô-na không muốn đến Ni-ni-vê rao giảng phản ảnh não trạng cho rằng ơn cứu độ chỉ dành cho dân Ít-ra-en. Trái lại, việc dân Ni-ni-vê mau chóng nghe lời rao giảng là lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa không đóng khung ơn cứu độ chỉ nơi con cái Ít-ra-en và hơn nữa, mọi người không trừ ai đều cần phải sám hối để được hưởng ơn cứu độ. Đáng buồn thay khi Đấng Cứu Thế đến thì chính người nhà của Ngài – dân Ít-ra-en – lại không muốn sám hối để hưởng ơn cứu độ. Chúa Giê-su đem chuyện Giô-na và nữ hoàng Phương Nam ra làm bằng chứng để trách khéo họ: Giô-na chỉ đến giảng; còn Chúa Giê-su không chỉ dạy cho họ con đường trọn lành… mà còn làm bao nhiêu phép lạ, thế mà họ không chịu nghe. Thật là đáng trách và đáng tiếc!

Mời Bạn: Không ít người ngày nay giống như người Do Thái xưa đòi dấu lạ theo ý muốn vụ lợi của họ. Nhưng sứ điệp của Đức Ki-tô “Sám hối và tin vào Phúc Âm” vẫn còn nguyên giá trị. Vì thế người Ki-tô hữu trong sứ mệnh Phúc Âm hoá chẳng những phải đem Tin Mừng đến cho mọi người, “cho kẻ ở xa cũng như ở gần, cho người lành cũng như kẻ dữ” mà còn dùng đời sống mình làm chứng tá đức tin để nhiều người được cảm hoá, hoán cải và được cứu độ.

Sống Lời Chúa: Để thực thi sứ mạng Phúc Âm hoá, bạn phải được Phúc Âm hoá trước đã. Mời bạn trung thành việc học hỏi Lời Chúa và suy niệm Phúc Âm mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con đòi hỏi Chúa làm gì cho con, nhưng trước hết giúp con tự hỏi mình đã làm gì cho Chúa.

Nhận ra phép lạ Chúa ban qua mọi biến cố (20.07.2015)

1. Ghi nhớ: “Người đáp “ Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Gio-na ” (Mt 12,39).

2. Suy niệm: Niềm tin đích thực vào Thiên Chúa không hệ tại ở chỗ chờ Chúa cho ta thấy hay được nhận những phép lạ lớn lao trong cuộc đời. Nếu ta biết mở lòng ra và có cái nhìn đức tin thì từng giây từng phút ta đang sống trong thế giới này đã là một chuỗi những dấu lạ xảy ra rồi. Trong Kinh tiền tụng Thánh Thể II, Hội thánh đã ca tụng Chúa rằng: “ Chúa đã dựng nên con người cách lạ lùng và cứu chuộc họ còn lạ lùng hơn nữa ” . Ai đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình bao la như thế nào thì sẽ thấy quá nhiều dấu lạ Chúa đã làm cho mình.

3. Sống Lời Chúa: Nhận ra phép lạ Chúa ban qua mọi biến cố.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra để củng cố đức tin và tạ ơn Chúa mỗi ngày. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *