Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2009 – 2023)

Video giảng lễ Đức Mẹ Lên Trời 2015

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2009 – 2015) + Video

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,39-56)

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Năm 2023:

LỄ VỌNG

LỄ CHÍNH NGÀY

Năm 2022:

Năm 2021:

LỄ VỌNG

LỄ CHÍNH NGÀY

Năm 2020:

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP

Năm 2019:

Lễ vọng: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2018:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2017

Lễ vọng: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2016

Ngày 13.8: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Các lễ Vọng chiều ngày 14.8 (Chúa nhật)

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Ngày 15.8: Lễ chính ngày

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2015

Lm Giuse Nguyễn Văn Dũng

Tạ ơn linh mục và vĩnh khấn

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2014

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Tạ ơn 2 Tân vĩnh khấn

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2013

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ Tạ ơn Tân linh mục

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2012

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ Tạ ơn Tân linh mục

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2011

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2010

Lễ Vọng: Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn
Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2009

Lm Anphong Vũ Đức Trung

Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh 

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

TỔNG HỢP SUY NIỆM