Nghe giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B (2011-2023)

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa nhật II mùa Vọng năm A (2010)

– Nghe giảng chúa nhật II mùa vọng năm B (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật II mùa vọng năm A (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm C (2012 và 2015) + Video (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm A (2016)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 1, 1-8)

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa : Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.

Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

 Năm 2017:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam

Lm Môrit Lục Vĩnh Phố

Lm Fx. Đào Trung Hiệu 

 Năm 2014:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 Năm 2011:

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Pt Gioan B. Võ Khắc Duy

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

SUY NIỆM