Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Vọng năm B (2011-2023)

Suy niệm

 – Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng năm A (2010)

– Nghe giảng chúa nhật I mùa Vọng năm B (2011-2014)

– Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng C (2012 và 2015) + Video (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật I mùa vọng Năm A (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng năm A (2016)

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 13,33-37) 

Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.

Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến : Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.

Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : phải canh thức !”

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2017:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2014:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Giuse Trần Văn Việt

Năm 2011:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm xuân Hưng

SUY NIỆM