TRANG CHỦ / NĂM A (page 4)

NĂM A

Tháng Một, 2020

 • 6 Tháng Một

  Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2014 – Năm A

  Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.

 • 6 Tháng Một

  Nghe giảng Lễ Chúa chịu phép rửa 2011 – năm A

  "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

 • 4 Tháng Một

  Nghe giảng Lễ Hiển Linh 2011

  Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Tháng Mười Hai, 2019