Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm A (2011-2023)

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C – CN Truyền giáo (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm A – CN truyền giáo (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2012 và 2015)

– Video giảng lễ Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm A (2014)

 – Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C – CN Truyền giáo (2016)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 22,34-40) 

Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng : “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?”

Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Pt. Phêrô Nguyễn Duy Đạt, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP

Năm 2017:

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2014:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2011:

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng 

SUY NIỆM