Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2021, 2018, 2015, 2012, 2009)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2016)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô (Mc 6, 1-6)

Khi ấy, Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường.

Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? ” Và họ vấp ngã vì Người.

Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

Năm 2021

Năm 2018

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2015
Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Cha Khách

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2012

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa
Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc 

Năm 2009
Lm Giuse Phạm Quốc Văn
Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

SUY NIỆM