GIÁNG SINH

Tháng Một, 2020

Tháng Mười Hai, 2019

Tháng Mười Hai, 2018

  • 24 Tháng Mười Hai

    Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2013

    Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

  • 24 Tháng Mười Hai

    Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2015

    Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Tháng Mười Hai, 2017

Tháng Một, 2017