Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C (2010 – 2022)

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C – CN Truyền giáo (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm A – CN truyền giáo (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2012 và 2015)

– Video giảng lễ Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXX thường niên năm A (2014)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 18,9-14) 

Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác :

“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’

Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” 

Năm 2010 (CN Truyền giáo): 

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2016 (CN Truyền giáo): 

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Năm 2019: 

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP

Năm 2022 (CN Truyền giáo): :

SUY NIỆM