Nghe giảng Lễ các Tổng lãnh Thiên thần 2009 – 2020

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 1,47-51)

Năm 2020:

Lm. Giuse Vũ Hải Bằng, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Năm 2018:

Lễ 5g45: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Năm 2017:

Lễ 5g00: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30: Bổn mạng Lễ sinh: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2016:

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 5g45: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Bổn mạng Lễ sinh: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2015:

Lễ 5g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2014:

Năm 2013:

 Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2009:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu