Nghe giảng Lễ các Tổng lãnh Thiên Thần (29.09)

SUY NIỆM

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,47-51)

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Năm 2023:

Năm 2022:

Năm 2021:

Năm 2020:

Lm. Giuse Vũ Hải Bằng, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Năm 2018:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Năm 2017:

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín

Bổn mạng Lễ sinh: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2016:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Bổn mạng Lễ sinh: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2015:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2014:

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng
Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2013:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2009:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM