Nghe giảng Lễ các Tổng lãnh Thiên thần 2009 – 2021

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 1,47-51)

Năm 2021:

Năm 2020:

Lm. Giuse Vũ Hải Bằng, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Năm 2018:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Năm 2017:

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín

Bổn mạng Lễ sinh: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2016:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Bổn mạng Lễ sinh: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2015:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2014:

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng
Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2013:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2009:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu