Đơn sơ, trong sáng như các Thiên thần (29.09 – Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en, Ra-pha-en)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Giảng lễ

Ngày 29.09: Lễ Kính CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN

Lời Chúa: Đn 7,9-10.13-14 (Kh 12,7-12a), Ga 1,47-51

hay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,47-51)

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

 

Đơn sơ, trong sáng như các Thiên thần (29.09.2023)

“Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Hôm nay Giáo Hội mừng kính ba Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael, ba vị cũng được Kinh Thánh nhắc đến nhiều lần. Nếu để ý, ta thấy tên gọi của các vị đều có chữ “EL” cuối. Trong tiếng Do-thái, chữ EL có nghĩa là Thiên Chúa. Ví dụ như Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta), Nathanael (ân huệ của Thiên Chúa)… Các chữ còn lại trong tên các ngài: Micha-ai bằng; Gabri: sức mạnh; Rapha: sự chữa lành. Như vậy, Michael nghĩa là Ai bằng Thiên Chúa, Gabriel nghĩa là Sức mạnh của Thiên Chúa, và Raphael nghĩa là sự chữa lành của Thiên Chúa.

Khi đọc Tin Mừng, chúng ta có thắc mắc tại sao Giáo Hội lại chọn đoạn nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nathanael trong lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần hay không. Chắc hẳn rằng có gì đó liên kết hình ảnh ông Nathanael và các Thiên thần mà Hội Thánh muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta.

Thật ngạc nhiên khi ông Nathanael mới gặp Chúa Giêsu lần đầu, mới chỉ nghe Chúa nói một câu, mà ông đã nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Vua Israel. Chúa Giêsu gặp ông và khen ông là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael đã nhận ra Con Thiên Chúa, đó chính là phần thưởng Thiên Chúa dành cho người lòng dạ không có gì gian dối. Như vậy, chìa khóa để được Chúa khen tặng, chìa khóa để thấy cửa thiên đàng rộng mở, để được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa đó là việc gìn giữ tâm hồn đơn sơ chân thật, lòng dạ không có gì gian dối.

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người vẫn chưa nhận ra Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa, phải chăng vì người Kitô hữu chưa sống thật, lòng chúng ta còn gian dối, nên chúng ta chưa thấy Tin Mừng thực sự cuốn hút? Phải chăng hình ảnh về các Thiên thần chỉ là một ảo ảnh không có thực? Thế giới hôm nay đang cần những Nathanael mới để loan báo Tin Mừng. Thế giới hôm nay đang cần những người trong sáng như các Thiên thần để diễn tả vinh quang Thiên Chúa. Vinh phúc nước trời vẫn luôn rộng mở để chờ đón những người lòng dạ không gian dối và nên như các Thiên thần.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Con Thiên Chúa, là Vua cả vũ trụ. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng “Ai bằng Thiên Chúa”, để chúng con chỉ thờ phượng một mình Chúa và không chạy theo bất cứ một ngẫu tượng nào khác. Amen.

Tổng lãnh Thiên thần Michael, xin hãy bảo vệ chúng con chống lại tất cả những điều xấu xa của ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, xin hãy ban cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con có thể hiểu được thánh ý Thiên Chúa.

Tổng lãnh Thiên thần Raphael, xin hãy bảo vệ chúng con khỏi bệnh tật và mọi sự nguy hiểm đến tính mạng.

Joston

Những người con của Thiên Chúa (29.09.2021)

Lịch sử thuật ngữ Thánh kinh dùng để gọi các thiên thần đều có nghĩa là “sứ giả” ; theo thư gửi tín hữu Híp-ri 1,14, các thiên thần là những thần linh phục vụ cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa sai họ đến với những người cần được cứu giúp.

Cựu Ước cũng gọi họ là “Các Thánh” hay là “những người con của Thiên Chúa”. Nổi bật nhất giữa các thiên thần là các đâng Kêrubim và Sêraphim (số ít là Kêrub và Seraf).

Vài đấng được gọi tên là :Michael, có nghĩa : “Ai ví bằng Thiên Chúa”

Gabriel, có nghĩa : “Sức Mạnh của Thiên Chúa” hay là “Anh hùng của Thiên Chúa”

Rafael, có nghĩa : “Thiên Chúa cứu giúp”

Thánh lễ hôm nay bắt nguồn từ lễ thánh hiến Đền thờ Michael trên đường Via Salaria ở Rôma. Ngày hôm nay cùng với Tổng lãnh thiên thần Michael, Hội Thánh cũng mừng chung hai tổng lãnh thiên thần Gabriel và Rafael, theo lịch xưa, các ngài được mừng vào những ngày 24.3 và 24.10.

Thánh Kinh cách chung và Tân Ước cách riêng nói tương đối ít về các thiên thần. Trong đoạn Tin Mừng này chỉ có một câu “Các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người”. Đây là lấy lại hình ảnh chiếc thang Giacóp, như một nhịp cầu nối trời và đất, Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu áp dụng hình ảnh này vào bản thân Ngài : Ngài cũng là trung gian giữa Thiên Chúa với loài người. Các thiên thần góp phần tích cực vào sứ mạng trung gian ấy.

Micae là tổng lãnh tất cả các thiên thần. Ngài đã lãnh đạo các thiên thần khác chiến đấu với Luxiphe. Nhắc tới Ngài là người ta nhớ lại câu Ngài nói “Ai bằng Thiên Chúa ?”. Xin Thánh thiên thần Micae trợ lực để chúng con chiến đấu và chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ. Xin Ngài luôn nhắc chúng con biết đặt Thiên Chúa ở vị trí cao cả nhất trong cuộc đời chúng con.

Gabriel là thiên thần truyền tin (Lc 1,19 : Truyền tin cho ông Dacaria ; Lc 1,26 : truyền tin cho Đức Mẹ). Ngài tuân lệnh Thiên Chúa mang sứ điệp Thiên Chúa đến cho loài người.Xin Thánh thiên thần Gabriel giúp con mau mắn đón nhận những sứ điệp Chúa gởi đến chúng con, và mau mắn thưa lời “Xin vâng” như Đức Mẹ.

Raphael là vị thiên thần đã đưa đường dẫn lối cho Tôbia con, nhờ đó Tôbia bình an trong cuộc hành trình nhiều nguy hiểm, cưới được vợ hiền và chữa được bệnh cho cha già. Trước khi từ biệt gia đình Tôbia, Ngài cho biết thêm là Ngài luôn ở trước mặt Chúa để dâng những công nghiệp của loài người lên cho Thiên Chúa.

Xin Thánh thiên thần Raphael là bạn đồng hành của chúng con trong cuộc hành trình dương thế nhiều cạm bẫy. Xin Ngài nhắc nhở chúng con làm việc thiện, vì luôn biết rằng từng việc thiện âm thầm nhỏ bé cũng là những làn hương thơm tho bay lên toà Thiên Chúa.

Không thế lực nào cản nổi tình yêu (29.09.2020)

“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem” (Lc 9, 51).

Chúa Giê-su cương quyết đi lên Giê-ru-sa-lem để chịu nộp vào tay người đời, chịu thương khó và chịu chết. Đường đến  Giê-ru-sa-lem,  phải  đi  qua  làng  Sa-ma-ri-a  ngoại  giáo, nhưng dân làng này không đón tiếp Người. Thánh Luca ghi rõ: “Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem”.  Với  họ,  nghĩ  rằng  Người  lên  Giê-ru-sa-lem  để làm một cuộc cách mạng, soái ngôi vua. Và họ không muốn điều đó xảy ra. Nhân việc ấy, hai anh em Giacôbê và Gioan lại xin Người trừng phạt làng ngoại giáo ấy. Người từ tốn trả lời: “Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”.

Giải quyết rất nhẹ nhàng, người đi sang làng khác mà tiếp tục quyết định lên Giê-ru-sa-lem. Vô tình, sự cản trở của làng Sa-ma-ri-a và cả đè nghị trừng phạt của hai môn đệ đều là thử thách, là cản trở quyết định của Chúa Giê-su. Không vì viện cớ một việc lành, mà phải phạm một tội ác.  Không  vì  cứu  chuộc  chỗ  này  mà  phải  hủy  hoại  chỗ  kia. Không vì muốn luộc một quả trứng cho người nghèo, mà phải đốt nhà của người giàu. Không vì chuộc lại danh dự cho người này, mà phải sỉ nhục danh dự của người kia…

Trong trái tim Chúa  Giê-su  không  hề  có  sự  trừng  phạt,  hủy  hoại,  làm  thiệt hại,  làm  mất  danh  dự  ai.  Đã  yêu  thương,  là  yêu  thương  hết thảy mọi người, kể cả người thuận ý, hay nghịch ý. “Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Chúa muốn chúng ta hãy kiên vững trong tình yêu. Không có  thế lực nào cản nổi. Đã yêu, thì  hãy yêu cho  trót, yêu cho hết thảy mọi người, không phân biệt kẻ lạ người quen, kẻ ưa người ghét. Đã yêu, phải vượt thắng mọi thử thách!

Lạy Chúa,  xin cho con mặc  lấy lòng hiền  lành  khiêm nhượng của Chúa Giê-su, để yêu thương mọi người. Amen.

BCT

Cao trọng hơn nữa (29.09.2019)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phán với ông Nathanael rằng các ông sẽ thấy những điều cao trọng hơn nữa, đó là “các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”. Nghĩa là các ông không chỉ dừng lại ở việc được Chúa Giêsu mời gọi, được thấy những dấu lạ của Người ở trần thế mà sẽ còn được tận mắt thấy các thiên thần Chúa thờ phượng Người. Các ông sẽ được thấy vinh quang thật sự của Thiên Chúa và đó chính là điều cao trọng hơn cả.

Khi nhắc đến các thiên thần, có lẽ Chúa Giêsu đã sử dụng “phương pháp đòn bẩy”, người cho các ông mường tượng ra được hình ảnh của những thiên thần, tuy cũng là loài thụ tạo nhưng dường như khá cao quý hơn so với con người. Người đã làm nổi bật hình ảnh của các thiên thần uy nghi, đáng kính đó để tỏ rõ vinh quang của Thiên Chúa cho các môn đệ thấy. Đối với các ông, thiên thần là các đấng cao quý hơn con người, cao quý hơn các tiên tri lẫn ngôn sứ. Các đấng cao quý ấy lại hằng phụng sự Thiên Chúa thì Người cao quý hơn biết chừng nào.

Các thiên thần luôn gần gũi với Thiên Chúa, conc Tổng lãnh thiên thần cũng chính là những cánh tay đắc lực của Người. Ba Tổn lãnh thiên thần được nhắc đến nhiều nhất phải kể đến các thánh Micae, Gabrien và Raphaen. Tổng lãnh thiẻn thần Micae được biết đến nhiều nhất qua chiến thắng Lucifer (thiên thần sa ngã), thiên thần Gabrien qua các cuộc truyền tin (tiêu biểu là truyền tin cho Mẹ Maria cưu mang Đấng Cứu Thế) và thiên thần Raphaen qua những câu chuyện về chữa lành bệnh tật trong Thánh Kinh…

Hình tượng của các ngài làm nổi bật lên sự thoát tục, cao trọng của các thiên thần. Chính nhờ sự cao quý ấy, chúng ta sẽ dễ hình dung hơn một Đấng cao trọng, thoát tục và quyền năng hơn các thiên thần, đó chính là Thiên Chúa – Đấng Tối Cao. Qua đó, ta biết tôn kính các ngài một cách đúng mực và càng phải thờ phượng Thiên Chúa là Đấng cao trọng gấp vạn lần.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ Chúa Giêsu đã thông qua việc giới thiệu về các thiên thần để giúp người ta nhận ra một Đấng cao trọng hơn hết thảy mọi loài. Nếu chúng ta tôn kính các thiên thần thì không thể không tôn thờ Thiên Chúa. Bên cạnh đó, được giới thiệu về việc phụng  sự Thiên Chúa của các ngài giúp chúng ta ý thức hơn về bổn phận của chính mình: thờ phượng và phụng sự Người.

Lạy Chúa, Ngài là Đấng toàn năng đã tạo thành vũ trụ muôn loài, từ các loài bé nhỏ, đơn sơ cho đến các thiên thần đáng kính. Xin cho chúng con biết ý thức được Ngài là Đấng mà các thiên thần cao quý còn phải sấp mình thờ lạy thì phàm nhân yếu đuối chúng con dựa vào đâu mà dám không thờ phượng Ngài? Xin Ngài cũng ban bình an cho những người nhận các vị tổng lãng thiên thần làm quan thầy, cho họ biết noi gương các ngài mà phụng sự Ngài bằng cả cuộc đời mình. Amen.

Petrus Sơn

Đức tin làm nên những điều phi thường (29.09.2017)

Kể truyện: MARTINO CHIẾN ĐẤU VỚI MA QUỶ

Khi thấy Thầy tiến mạnh trên đường nhân đức, ma quỷ chẳng những bày mưu cám dỗ mà còn chế nhạo Thầy cũng như gây nhiều phiền toái khổ cực, y như cách chúng làm cho Thánh Gioan Vianney xưa.

Một nhân chứng (ông Phaxico de la Torre, một ngự lâm quân) đã kể rằng chính mình có lần nghe Martino la lớn: “Hỡi quân phá đám, các người tới đây làm chi! Đây không phải là chỗ của các người. Hãy cút đi!”

Lắm khi cuộc chiến đấu ma quỷ khiến Martino đau đớn mệt mỏi vô cùng. Có lần Thầy lăn lộn trên nền nhà và húc mạnh vào tường. Nhiều lần Thầy kêu la lớn tiếng. Có lần lửa bốc cháy trong phòng Thầy, khiến nhiều người phải chạy tới cứu dập tắt lửa. Sau đó người ta không còn thấy dấu vết gì của vụ cháy, nhưng ai cũng nhận ra những vết nám đen trên mình Martino.

Cha Giáo tập Anre sau đó đã bảo các Thầy khác: “Martino coi khờ như chú lừa con, nhưng Thầy ấy quả là một Thánh sống đấy. Đêm qua, vị Thánh ấy đã giao tranh ác liệt với ma quỷ và Ngài đã chiến thắng thật vẻ vang!”

Càng lớn mạnh trên đường nhân đức, càng bị ma quỷ quấy phá, cám dỗ. Tin tưởng và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, “Không ai bằng Thiên Chúa” ta chiến thắng tất cả.

Tin Mừng Chúa nói với ông Na-tha-na-en rằng: ông tin vào Thiên Chúa thì ông còn thấy những việc cao cả hơn nữa. 50 Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”

Hôm nay, giáo hội mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael

Theo sách Khải huyền của thánh Gioan (12, 7-12a) thì khi ấy trên trời có một cuộc đại chiến. Một bên do Đức Micae lãnh đạo, bên kia là do Luciphe. Micae là thiên thần dũng mãnh. Với khẩu hiệu: “AI BẰNG THIÊN CHÚA”, ngài đã anh dũng đẩy lui bè lũ Luciphe. Khẩu hiệu này đã trở thành tên của ngài (MICAE).

Chúng ta hãy bắt chước Ngài: luôn trung thành với Chúa. Mỗi khi chúng ta bị thế gian xác thịt cám dỗ muốn xa lìa Chúa, chúng ta hãy lập lại lời của Ngài: Ai bằng Thiên Chúa? Vâng! Chẳng ai bằng Thiên Chúa cả. Tiền bạc, vui sướng xác thịt, chức quyền không có gì sánh được với Thiên Chúa cả.

Không có một ai, một vật nào được phép đứng ngang hàng với Thiên Chúa của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng tốt lành, thánh thiện, mạnh mẽ phép tắc vô cùng. Người nhân từ vô biên, hiểu biết mọi sự, làm được mọi sự. Ngài là cội rễ mọi sự, là cùng đích của mọi loài. Không ai bằng Thiên Chúa.

Trong thế giới hôm nay, thế lực thù địch của Thiên Chúa là ma quỷ, là đam mê lạc thú… nó đã gieo rắc chia rẽ, hận thù, tội lỗi vào mọi nơi, mọi chỗ, mọi hoàn cảnh… của con người.

Nếu chúng ta không hiệp nhất với nhau trong một Giáo Hội, và tuyên xưng “không ai bằng Thiên Chúa” để cùng chiến đấu chống lại ma quỷ, chúng ta sẽ bị chia rẽ, sẽ bị chết đời đời.

Ma quỷ là loài khôn ngoan, sáng suốt hơn con người. Nó luôn xúi giục con người từ bỏ Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa, để thuộc về nó.

Hơn bao giờ hết, ma quỷ đang tấn công mạnh mẽ vào sự hiệp nhất của con người. Sự tấn công ấy thể hiện bằng hình thức ru ngủ cá tính hư tật xấu, nó cám dỗ tính kiêu căng, tự phụ, làm cho con người trở nên ngông cuồng, độc đoán; nó cám dỗ sự hướng thiện bằng những việc làm giúp đỡ người nghèo, tha nhân như một thành tích, mà quên đi Đức bác ái của Thiên Chúa; nó cám dỗ người ta coi trọng cái sự thật ngay ở đời này, xem cuộc sống đời này chính là thiên đàng, để rồi lên án những ai đi tìm kiếm Nước Thiên Chúa ở đời sau; nó cám dỗ sự tha thứ bằng cách: không chấp nhận một ly nước đã đổ đi thì không thể lấy lại được, để rồi vợ chồng, bạn hữu không thể tha thứ cho nhau, dẫn dẫn đến ly tán gia đình.

Tất cả những nhân đức của con người, ma quỷ luôn luôn dựa theo tính con người mà cám dỗ.

Những nhân đức của con người, nếu không đặt trên nền tảng “Ai bằng Thiên Chúa” như Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, thì đều có thể sa chước cám dỗ của ma quỷ, dẫn đến chia rẽ và diệt vong.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho con nhận ra những cám dỗ ở đời này và con luôn biết nêu cao khẩu hiệu “Ai bằng Thiên Chúa” để chiến thắng ma quỷ, những cơn cám dỗ đời con. Amen./.

Gã Đầu Bạc

Các Vị Thần luôn gìn giữ và bảo vệ chúng ta (29.09.2016)

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính các Tổng lãnh Thiên thần Micael, Gabriel và Raphael. Đây là tên tuổi của ba vị Thiên Thần đã được Thánh Kinh nhắc đến nhiều lần, và khi nói đến các Thiên thần là nói đến vô số.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết với các môn đệ của Ngài về sự hiện hữu của các Thiên Thần, đây chính là mầu nhiệm gắn liền với những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Các thiên thần là loài vô hình. Các Ngài chỉ có sự sống siêu nhiên nên chúng ta không nhìn thấy các Ngài, nhưng qua lời chứng của Chúa Giê-su và truyền thống Kinh Thánh thì các Ngài vẫn tỏ mình ra qua các sứ vụ được uỷ thác mang đến nhân trần.

Thiên Chúa đã tạo dựng nên các Thiên Thần, các Đấng là những Thiên Sứ của Thiên Chúa. Mỗi Thiên Thần đều có một chức vị khác nhau. Chúng ta phải luôn nhớ đến các Ngài và cầu nguyện với các Ngài. Chúng ta còn có Thiên Thần Bản Mệnh, là Đấng luôn đi bên cạnh cuộc đời chúng ta, để lo lắng, dẫn dắt chỉ bảo chúng ta đi trong đường ngay nẻo chính.  Khi chúng ta phạm tội, các Thiên Thần cầu nguyện và dẫn dắt chúng ta trở về với Chúa. Các ngài đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể sống mà không có các Đấng ấy.

Nguyện xin các Thiên thần, nhất là Thiên Thần Bản Mệnh, thường xuyên nhắc nhở chúng ta, để chúng ta luôn tiến bước trong tin yêu và hy vọng nơi Thiên Chúa là Cha tràn đầy tình yêu và giàu lòng thương xót..

Thiên Thần là Đấng thiêng liêng

Nhận lãnh nhiệm vụ, cách riêng phụng thờ

Trông coi gìn giữ “cõi bờ”

Của Nước Thiên Chúa thời giờ thường xuyên

*

MICAEL được ưu tiên

“NGƯỜI GIỐNG THIÊN CHÚA” nối liền yêu thương

Bảo vệ hướng dẫn chỉ đường

Giúp ta can đảm đối đương đạt thành

*

RAPHAEL  Vị chữa lành

Xoa dịu thương tích để nhanh phục hồi

Ngọt ngào, tử tế, vui tươi

Gần gũi thân thiện với người khổ đau

*

GABRIEL sức mạnh hàng đầu

Quyền thế mạnh mẽ cao sâu tận tình

Ngài là Thiên Sứ truyền tin

Ngôi Hai nhập thể, giáng sinh cứu đời

*

Các TỔNG LÃNH đẹp sáng ngời

Phụng thờ Thiên Chúa, giúp người trần gian

Đoàn con dưới thế hân hoan

Mừng kính TỔNG LÃNH ngút ngàn lời ca

*

Giúp cho thắng chước quỷ ma

Thêm lòng thánh thiện, thiết tha nguyện cầu

Đức tin “bén rễ” chặt sâu

Trung thành theo Chúa bền lâu mãi hoài

 

Lạy Chúa là Đấng thượng trí vô song, Chúa đã muốn cho các Thiên Thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Xin cho các Thiên Thần đang phục vụ Chúa trên trời cũng luôn phù hộ chúng con ở dưới thế, giúp chúng con có lòng can đảm chiến đấu để thắng các mưu mô của ma quỷ cám dỗ, hầu đứng vững trong niềm tin tưởng và  phó thác vào Chúa. Amen

 HOÀI THANH 

KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN ( 29.09.2015)

1. Ghi nhớ: ” Các con sẽ thấy Trời mở ra và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51)

2. Suy gẫm: Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh Thiên Thần là sứ giả, là người để thi hành thánh ý Thiên Chúa, điều Chúa muốn … đặc biệt làm trung gian loan truyền sứ mạng của Chúa cho loài người. Các Ngài làm vinh danh Thiên Chúa bằng sự vâng phục. Còn Satan thì bất tuân, chống đối lại Thiên Chúa nên bị đày xuống hỏa ngục là ma quỷ. Đây là câu chuyện hùng vĩ của cuộc chiến giữa ” thiện ” và “ác” . Chiến thắng thuộc về con cái sự sáng, thi hành điều thiện. Họ là những người đã sống và chết với không chút bạo lực, họ dám làm chứng cho chân lý bằng chính con người và sự hy sinh của họ. Chúng ta muốn trở nên con cái Thiên Chúa và có phục vụ Ngài như các Thiên Thần?

3. Sống Lời Chúa: Làm chứng cho Chúa bằng lời nói và việc làm mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết kết hợp với Chúa để trở nên con caí Thiên Chúa ở trần gian cũng như ở trên trời mai sau. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *