Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm A (2011-2023)

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm A (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2016)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 18,15-20)

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

“Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

“Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

Năm 2023

Năm 2020

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Vinh-sơn Nguyễn Phước Thiện

Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 20217

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2014

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011 

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng