NĂM A

Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro (2010 – 2021)

Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro (2010 – 2020)

"Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi

Đọc thêm

Bài giảng ngày quốc tế bệnh nhân 11.02

Bài giảng ngày quốc tế bệnh nhân 11.2.2019

rong tâm tình hiệp thông với Giáo hội Hoàn vũ và đã thành truyền thống giáo xứ Thánh Đa Minh ba chuông, ngày 11.2.2019, đã sốt sáng cử hành lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Đọc thêm

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thánh (02.02.2010 – 2021)

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thánh (02.02.2010 – 2020)

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng : "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa"

Đọc thêm