Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2009-2023)

– Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2009-2015)

– Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2016)

– Video giảng lễ thánh Martinô (2013)

Suy niệm

Tin mừng theo thánh Lu-ca ( Lc 17,11-19)

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !”

Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”

Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.

Năm 2023:

Năm 2022:

Năm 2021:

Năm 2020:


Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Giảng Lễ Kính Thánh Martin tại Đền Thánh Martino – Hố Nai 03.11.2019

Giảng Lễ Kính Thánh Martin tại Đền Thánh Martino – Hố Nai 03.11.2018Năm 2017

Lễ 5g00: Đc Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2016
Lễ 5g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2015

Ngày 31.10: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín (bế mạc tuần cửu nhật)

Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 19g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 Năm 2013 (Luca 19,1-10)

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Tĩnh tâm 31.10.2013: Lm Giuse Trần Văn Việt

Năm 2012 (Lc 10, 29 – 37)

Đức cha Phêrô Nguyễn Đình Tứ

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm. Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc

 Năm 2011

Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Năm 2010

Cha Giuse Ngô Sĩ Đình

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Năm 2009

Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

Lm Giuse Phạm Quốc Văn