Nghe giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (2014-2022)

Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 19, 25 – 27)

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.”

Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Năm 2022:

Năm 2021:

Năm 2020: 

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Năm 2018: 

Video giảng lễ 2016:

Năm 2016

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2015

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2014

Lễ 17g30: Lm Giuse Ngô Sĩ Đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *