Nghe giảng Chúa nhật XXIV thường niên năm B (2012, 2015, 2018, 2021)

 

– Nghe giảng Chúa nhật XXIV thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIV thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIV thường niên năm B (2012  và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIV thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXIV thường niên năm C (2016)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 8,27-35)

Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ rời Bết-xai-da để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : “Người ta nói Thầy là ai ?” Các ông đáp : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô.” Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.  Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

 

Năm 2021

Năm 2018

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2015

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012

Lm Giuse Phạm Quốc Văn (Tiếng Anh)

Lm Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Gioan B. Trần Anh Long

SUY NIỆM