Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2009 – 2023)

SUY  NIỆM

Năm 2016

Năm 2014  Năm 2015 Video

Năm 2013  Video

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2010

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12,24-26)

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Năm 2023:

Năm 2022:

Năm 2021:

Năm 2020:

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Năm 2019

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2018

Lễ 16g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2017

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 7g30: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 16g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2015

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 7g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Gioan B. Trần Anh Long

Ngày 24.11: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (Bổn mạng HĐMV)

Năm 2013

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2010

Năm 2009

Lễ 17g30, thứ bảy : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 6 g15 : Lm Anphong Vũ Đức Trung

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lễ Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (06.11.09)

Bổn mạng Liên Dòng Nam : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 24.11.2009, đón nhận 56 tân tòng : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY  NIỆM