Nghe giảng lễ Các Thánh Nam Nữ (2009 – 2023)

SUY NIỆM

31tnc_t3

Tin Mừng theo thánh Mát thêu (Mt 5, 1-12)

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.

2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Năm 2023

Năm 2022

Năm 2021

Năm 2020

I. Giảng Tĩnh Tâm

Lm. Đaminh Lê Đức Thiện, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

II. Lễ Chính Ngày

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Năm 2019

Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2018:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Năm 2017

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam
Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2016

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Vinh-sơn Lương Hồng Phong

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2015

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2014:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm GB. Trần Anh Long

Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2013:

 Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc 

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Phạm Quốc Văn
Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Năm 2010 :

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Năm 2009

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang 

 

SUY NIỆM