Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2008-2023)

Nghe giảng

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2008)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2010)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2011)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2012)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2013-2014)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2008 đến 2015

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2016)

– Video giảng lễ Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2013)

Tìn Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Maria thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Maria nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Năm 2023:

Năm 2022:

Năm 2021:

Năm 2020:

1. Chúa Nhật Kính Trọng Thể

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

2. Lễ Chính Ngày (07.10.2020)

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Năm 2019:

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP.

Năm 2018:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2017:

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn 

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2015:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

SUY NIỆM

NGHE GIẢNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI TỪ 2008 ĐẾN 2014

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2013 và 2014

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2012

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2011

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2010

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2009

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2008