TRANG CHỦ / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2008 đến 2019

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2008 đến 2019

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2008)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2010)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2011)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2012)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2013-2014)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2008 đến 2015

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2016)

– Video giảng lễ Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2013)

Tìn Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Maria thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Maria nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Năm 2019

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP [Download]

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP [Download]

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP [Download]

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP. [Download]

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn  [Download]

Lễ 17g30: 

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 19g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 5g00:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 16g00:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

NGHE GIẢNG LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI TỪ 2008 ĐẾN 2014

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2013 và 2014

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2012

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2011

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2010

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2009

+ Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2008