Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục sinh năm B (2012-2024)

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2016)

Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 10,11-18)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

Năm 2024:

25.04.2021:

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Phạm Văn Duy, OP

Pt. Phêrô Nguyễn Duy Đạt, OP

Năm 2018:

Lm. FX. Nguyễn Văn Nhứt

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm. Giusu Đỗ Tuấn Linh

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Năm 2015:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2012:

Lm Giuse Đỗ Trung Thành
Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM