Nghe giảng Chúa nhật III Phục sinh năm B (2009-2024)

 SUY NIỆM

– Nghe giảng Chúa nhật III Phục sinh năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật III Phục sinh năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật III Phục sinh năm B (2012 và 2009)

– Nghe giảng Chúa nhật III Phục sinh năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật III Phục sinh năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật III Phục sinh năm B (2015)

Tin mừng Chúa Giê su Ki tô theo thánh Luca (Lc 24,35-48)

Bấy giờ, hai môn đệ từ Em-mau trở về thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em! “Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ? “Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không? ” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

Năm 2024:

Năm 2021:

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chính, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Năm 2018:

Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Năm 2015:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2012:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2009:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn 

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng